Kursy językowe

AP Communications organizuje kursy językowe indywidualne oraz w małych grupach.

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik poddawany jest ocenie mającej za zadanie określić jego poziom jak i potrzeby. Takie działanie pozwala nam zaplanować dokładną ilość lekcji i zrealizować wcześniej postawione cele i założenia.

Oferujemy również szybkie i intensywne kursy dla określonych grup zawodowych (np. kierowcy samochodów ciężarowych).

W przeciągu 4 godzin uczestnicy kursu zostaną zapoznani z podstawowymi zwrotami niezbędnymi w codziennej komunikacji, wypełnianiu dokumentów i innych obowiązków w momencie przebywania za granicą.